Kompass, kronometer, sextant, logg och sjökort är i princip vad en navigatör behöver för att bestämma sin position och följa sin utstakade kurs.

Andren i navigationshytten HC e1519825778791
Styrman i navigationshytten på Herzogin Cecilie.
Solhöjden tas ombord på fyrmastbarken Herzogin Cecilie.

Konsten att navigera över haven har utvecklats från enkla kronometrar och sextanter till komplicerade satellitsystem. Trots det vilar de på samma grunder; att kunna räkna ut sin position genom att bestämma latitud och longitud. Den avancerade astronomiska navigationen utvecklades starkt under 1700- och 1800-talen. Man lärde sig mer om kompassen och om fenomen som missvisning och deviation. Instrument som sextant och kronometer uppfanns, vilka var nödvändiga för att få fram latitud och longitud. Kronometern var en synnerligen viktig uppfinning eftersom det innan den uppfanns inte fanns någon tillförlitlig metod för att beräkna longitud.Så omfattande var problemet med longitud att det brittiska parlamentet 1714 antog the Longitude Act, där man utlovade ett stort pris till den som uppfann ett fungerande medel för att bestämma longitud till havs. Den som till slut löste problemet var urmakaren John Harrison, som 1761 kunde presentera kronometern H4, en sjöduglig precisionsklocka.

Missa inte

Instrumentrummet visar vår omfattande samling av navigationsinstrument. Förutom de självklara sextanterna och kronometrarna visas här även mer ovanliga instrument, så som azimuthinstrument, salinometer, hydrometer och anemometer.

Stjärnhimlen som pryder taket i instrumentrummet är en av byggnadens ursprungliga inredningsdetaljer. De två kupolerna representerar norra och södra himlavalvet och bland konstellationerna i mässing kan man hitta både polstjärnan och södra korset.

Intstrumentrummet
Stjärnhimlen

Fler utställningar

Segelsjöfarten

Att segla har genom tiderna varit ålänningarnas sätt att färdas över haven. Mariehamn var hemmahamnen för världens sista stora segelfartygsflotta.

Läs mer »

Maskinsjöfarten

Den maskindrivna sjöfarten kom sent till Åland men när den väl etablerat sig utgjorde den motorn för moderniseringen av hela det åländska samhället.

Läs mer »

Skeppsbyggnad

Trots avsaknaden av industriell varvsverksamhet byggdes hundratals större fartyg på Åland under 1800- och 1900-talen.

Läs mer »

Sjösäkerhet

Havet och vinden är mäktiga naturkrafter som människan inte rår på. Däremot finns det mycket man kan göra för att stärka säkerheten ombord och i hamn.

Läs mer »

Kuriosakabinettet

Ett kuriosakabinett utgörs av en eklektisk samling föremål som tillsammans blir en miniatyrbild av allt underbart och udda som finns att hitta i vår värld.

Läs mer »

Kap Horn-rummet

Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours de Cape Horniers var en exklusiv klubb för sjöfarare som rundat det ökända Kap Horn i ett lastbärande segelfartyg.

Läs mer »