Stiftelsen

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum förvaltar och förmedlar Ålands maritima kulturarv och uppmärksammar det maritima Ålands samtid och framtid.

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum förvaltar och förmedlar Ålands maritima kulturarv och uppmärksammar det maritima Ålands samtid och framtid. Stiftelsen arbetar för en ökad förståelse för det maritima Åland genom att:
  • bevara och utveckla samlingarna
  • förmedla kunskap om det materiella och immateriella maritima kulturarvet
  • bedriva och bistå forskning som rör det maritima Åland
  • vara ett forum för maritima aktiviteter och aktörer
  • verka i lokala, regionala och internationella sammanhang
Stiftelsen driver Ålands sjöfartsmuseum och segelfartyget Pommern, Ålands två främsta besöksmål och sevärdheter. Sjöfartsmuseet är öppet året runt och Pommern är öppen från maj till och med september. Stiftelsens personal består av tio  ordinarie anställda och fem resurspersoner. Därtill finns en stor volontärkår som bistår med ovärderlig hjälp inom många olika områden.
Stiftelsens styrelse består av 7 ledamöter, varav 3 utses av Ålands Nautical Club och 4 av Ålands landskapsregering. Ledamöternas mandatperiod är 4 år.

Historik

Grunden till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum lades av sjökapten Carl Holmqvist på 1920-talet då han började samla nautiska föremål kopplade till segelfartygsepoken. År 1935 grundade han föreningen Ålands Nautical Club tillsammans med andra sjöfartsintresserade personer. Föreningens huvudsakliga mål var att bygga och driva ett åländskt sjöfartsmuseum. Museibyggnaden ritades av arkitekt Jonas Cedercreutz från Helsingfors och stod klar år 1949. Fem år senare, den 29 augusti 1954, öppnade museet för allmänheten.
 År 1986 bildades Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum av Ålands Nautical Club och Ålands landskapsstyrelse. I samband med det donerade Ålands Nautical Club museets föremål, arkiv, bibliotek och inventarier till den nybildade stiftelsen.
En tillbyggnad och omfattande renovering av den gamla museibyggnaden påbörjades hösten 2009 och invigdes den 26 april 2012. I mars 2015 övertog Stiftelsen driften av det historiska segelfartyget Pommern som ägs av Mariehamns stad. För närvarande görs stora investeringar för fartygets framtida bevarande och publika verksamhet.

Styrelse 2016-2019

Jan Limnell, ordförande
Yvonne Törneroos, vice ordförande
Johan Dahlman
Allan Palmer
Gabriella Nordlund
Tomas Fellman
Edvard Johansson

Personal

Hanna Hagmark-Cooper, museichef
Anna Grönholm, antikvarie
Heidi Viktorsson, intendent
Henrik Engblom, båtsman
Sofia Mansnerus, biträdande intendent
Diana Lindström, museivärd
Jessica Falck, administratör
Madeleine Caldén, lokalvårdare
Bo Mattfolk, tekniker
Sergei Kouznetsov, tekniker