Säätiö

Ahvenanmaan merenkulkumuseon säätiö vaalii ja välittää Ahvenanmaan merellistä kulttuuriperintöä.

Ahvenanmaan merenkulkumuseon säätiö hoitaa ja tiedottaa Ahvenanmaan merenkulkuperinnöstä ja tutkii Ahvenanmaan merenkulun nykyaikaa ja tulevaisuutta. Säätiö työskentelee levittääkseen ymmärrystä Ahvenanmaan merenkulusta:

  • Säilyttämällä ja kehittämällä kokoelmaansa

  • Jakamalla tietoa materiaalisesta ja immateriaalisesta merenkulkuperinnöstä

  • Olemalla foorumi merenkulkuaktiviteeteille ja toimijoille

  • Vaikuttamalla paikallisesti ja kansainvälisesti merenkulkukysymyksiin

Säätiö hallinnoi Ahvenanmaan kahta tunnetuinta vierailukohdetta, Ahvenanmaan merenkulkumuseota ja purjealus Pommernia. Merenkulkumuseo on avoinna ympäri vuoden ja Pommern on avoinna toukokuusta syyskuuhun. Säätiön henkilökuntaan kuuluu kymmenen vakituista työntekijää ja viisi osa-aikaista työntekijää. Henkilökunnan lisäksi säätiöllä on suuri vapaaehtoiskunta, joiden apu on korvaamatonta kaikilla osa-alueilla.

Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän johtokunnan jäsentä, joista kolme nimittää Ålands Nautical Club ja neljä Ahvenanmaan maakuntahallitus. Johtokunnan mandaattikausi kestää neljä vuotta.

Historia

Ahvenanmaan merenkulkumuseon perustan on luonut merikapteeni Carl Holmqvist 1920-luvulla, kun hän alkoi keräämään merenkulkuaiheisia esineitä purjeveneaikakaudelta. Vuonna 1935 hän perusti yhdistyksen Ålands Nautical Club yhdessä muiden merenkulusta kiinnostuneiden kanssa. Yhdistyksen ensisijainen tavoite oli perustaa ahvenanmaalainen merenkulkumuseo. Museorakennuksen on piirtänyt arkkitehti Jonas Cedercreutz Helsingistä ja museo valmistui vuonna 1949. Viisi vuotta myöhemmin, 29. elokuuta 1954, museo avattiin yleisölle.

Vuonna 1986 perustettiin Ahvenanmaan merenkulkumuseon säätiö, joka yhdisti Ålands Nautical Clubin sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen. Samassa Ålands Nautical Club lahjoitti koko esineistön, arkiston, kirjaston sekä varaston uudelle säätiölle.

Museon laajennus ja kokonaisvaltainen remontti aloitettiin syksyllä vuonna 2009 ja uusi museo vihittiin käyttöön 26. huhtikuuta vuonna 2012. Maaliskuussa 2015 säätiö otti haltuunsa historiallisen purjealuksen Pommernin Maarianhaminan kaupungilta. Tänä päivänä tehdään suuria investointeja aluksen tulevaisuuden ja julkisen toiminnan säilyttämiseksi.

Hallitus 2016-2019

Jan Limnell, puheenjohtaja
Yvonne Törneroos, varapuheenjohtaja
Johan Dahlman
Allan Palmer
Gabriella Nordlund
Tomas Fellman
Edvard Johansson

Henkilökunta

Hanna Hagmark-Cooper, museojohtaja
Anna Grönholm, kokoelmanhoitaja
Heidi Viktorsson, intendentti
Henrik Engblom, puosu
Sofia Mansnerus, avustava intendentti
Diana Lindström, museoemäntä
Jessica Falck, hallintojohtaja
Madeleine Caldén, siivooja
Bo Mattfolk, teknikko
Sergei Kouznetsov, teknikko