Tillgänglighet

Vi vill att Ålands sjöfartsmuseum ska vara ett museum för alla och vi arbetar hela tiden med att förbättra vår tillgänglighet. Har du frågor eller förslag är du välkommen att kontakta oss.

Framkomlighet och hjälpmedel

Ålands sjöfartsmuseum är ett tillgängligt museum. Hissar och ramper gör det möjligt för barnvagnsförare och besökare med funktionsvariationer att lätt ta sig runt i hela museet. Du kan ta dig mellan våningsplanen med hiss eller trappa. Även lekrummet har en hiss.

Det finns möjlighet att låna rullstol eller rullator i receptionen.

På samma våning som receptionen finns toaletter anpassade för alla, skötrum och kapprum.

 

Skötrum finns även på nedre plan i lekrummet Ruby och havet.

I auditoriet och vid receptionen finns hörslinga. 

Vi strävar efter att ha lättlästa texter och att hålla så stor del som möjligt av våra utställda samlingar utanför glas så att de som behöver ”se” föremålen med händerna kan göra det.