Hållbarhetsarbete

Ålands sjöfartsmuseums vision är att vara ett museum i världsklass med en stark lokal förankring; ett museum som väcker engagemang och stolthet. Vi arbetar aktivt för att miljö- och hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela vår verksamhet.

En minimal miljöpåverkan 

Vi arbetar just nu med att uppfylla kraven för den internationella hållbarhetsmärkningen Green Keys kriterier för besöksanläggningar och attraktioner. Vår förhoppning är att inom kort presentera en certifiering som vittnar om vårt gedigna miljö- och hållbarhetsarbete och fortsatta utveckling.

Och en omfattande social hållbarhet

Vi vill vara ett museum för alla. Det innebär att vi ständigt tänker på representation och proaktivt arbetar för att inkludera människor med olika bakgrunder och berättelser.

Vi utvecklas ständigt och vår förhoppning är att alla människor ska känna sig välkomna till oss, samt omhändertagna och respekterade när de är här.

 

Med hjälp av sponsorer kan vi erbjuda åländska daghemsbarn, skolungdomar och personer inom omsorgen fri entré till museet. 2018 sjösatte vi vårt pilotprojekt ”Kultur i äldreomsorgen” tillsammans med Medimar. Projektet innebär att alla klienter inom den åländska äldreomsorgen med ledsagare erbjuds gratis de kommande två åren.

Ålands sjöfartsmuseum tar gärna emot feedback och synpunkter i vår strävan att bli en välkomnande och miljövänlig organisation. Vi aspirerar till att vara en positiv kraft i vårt lokalsamhälle och i framkant inom vår bransch.

Känner du dig välkommen till oss? 

Skicka din feedback till: info@sjofartsmuseum.ax