Våra samarbetspartners

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum riktar ett stort tack till våra samarbetspartners. Med ert stöd fortsätter vi utveckla vår verksamhet.

Pedagogiska visningar

Tack vare samarbete med Viking Line och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag kan vi erbjuda alla åländska elever, från dagis till högskola, fria besök och pedagogiska visningar.

Bevarad salong

Tack vare Lundqvist Rederierna kunde kaptenssalongen från ett av Ålands första ångfartyg, ss Dagmar, byggas upp i maskinsjöfartsutställningen.

Tillgänglighet i barnrummet

Barnens eget rum “Ruby och Havet” gjordes tillgängligt för alla genom att Rederi Ab Eckerö, Alandia Försäkring och Optinova gick in och finansierade en hiss.

Kultur i äldreomsorgen

Genom vårt samarbete med Medimar Ab kan vi bjuda alla klienter inom äldreomsorgen på Åland fria besök till Sjöfartsmuseet.

 

Pommern 

Den stora satsningen på “Pommern – 100 dagar under segel” hade inte varit möjlig utan en storartad insats från det privata näringslivet både lokalt och internationellt. Hittills har följande bolag gått med som samarbetspartners.