Stöd oss

Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum tar tacksamt emot gåvor och donationer. Det finns många sätt för privatpersoner och företag att bidra med sitt stöd.

Hyllnings- eller kondoleansadress

Ett sätt är att köpa en hyllnings- eller kondoleansadress. De finns i vår egen butik samt hos banker och begravningsbyråer. 

Det går även bra att göra en direktinbetalning till Stiftelsens donationskonto:

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum
IBAN: FI81 2296 1800 1222 41
BIC: NDEAFIHH

Företag som gör en donation till Ålands sjöfartsmuseum har enligt skattelagstiftningen rätt att göra ett avdrag motsvarande samma summa i sin deklaration. Se närmare skatteförvaltningens hemsida.

Stöd den nya besöksupplevelsen
ombord på Pommern

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum satsar stort på en ny besöksupplevelse ombord på Pommern. Med utställningen ”Pommern – 100 dagar under segel” ger vi liv åt fartyget och lyfter fram besättningens egna berättelser. Det blir en spännande ”nära historien”-upplevelse där besökarna får upptäcka och uppleva Pommerns historier med alla sinnen.

Nu finns möjligheten att bli en del av den besättning som seglar Pommern in i framtiden. Genom en donation till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum får du Ditt eget namn eller någons Du vill fira nertecknat i Pommerns mönstringsrulla. Välj själv den befattning som passar bäst; apprentice, matros, segelmakare eller befälhavare. Din gåva hjälper samtidigt stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum att bevara Pommern som bärare av vårt gemensamma maritima kulturarv.

Samlar du flera mönstringsbevis av samma grad blir du uppgraderad till en högre befattning. Med fyra apprenticebrev, som exempel, kan du begära uppgradering till matros.