Ett kuriosakabinett utgörs av en eklektisk samling föremål som tillsammans blir en miniatyrbild av allt underbart och udda som finns att hitta i vår värld.

Styrman med apa i främmande hamn.
Sjömän poserar med albatross.

Under sina seglatser på de sju haven fick de åländska sjömännen uppleva mycket som var nytt och annorlunda för dem. De fascinerades av allt det exotiska de såg och tog märkvärdiga föremål med sig hem för att visa åt familj och vänner. 

Till allt det som sjömän genom tiderna har samlat på sig hör ett sammelsurium av kuriosa från världens alla hörn; vackra sniderier och skräckinjagande vapen, lustiga nötter och uppstoppade djur, antika gravfynd och kitschiga souvenirer.

Missa inte

Den här sjörövarflaggan är en riktig skatt. I hela världen finns bara en annan dödskalleflagga som anses äkta. Flaggan är cirka 200 år gammal och kom till Åland från den nordafrikanska Medelhavskusten, där sjöröveri förekom ända in på 1800-talet. Den är tillverkad i bomull och en gång i tiden var den mycket mörkare, antagligen svart. Nu är den blekt av tidens tand, väder och vind.

Den välkända dödskalleflaggan började användas av pirater i Karibien på 1700-talet och spred sig snabbt till andra områden. Kända sjörövare hade sin egen design på flaggan. Förutom dödskallar var vapen, skelett och timglas vanliga symboler. Symbolerna var tecken på piraternas dödsförakt och skulle ingjuta skräck i besättningarna på fartygen de anföll.

De kännspaka Staffordshirehundarna, en given prydnad i varje brittiskt borgarhem under den viktorianska tiden, var en vanlig hemkomstgåva från Storbritannien. Hundarna kom i spegelvända par och placerades oftast i ett fönster. De kunde titta inåt eller utåt, stå nos mot nos eller svans mot svans. Alla placeringar hade en innebörd men den var inte universell. I vissa hem tittade hundarna ut då sjömannen
var borta och in då han var hemma, i andra var det tvärtom.

Sjörövarflagga
Staffordshirehundarna

Fler utställningar

Maskinsjöfarten

Den maskindrivna sjöfarten kom sent till Åland men när den väl etablerat sig utgjorde den motorn för moderniseringen av hela det åländska samhället.

Läs mer »

Skeppsbyggnad

Trots avsaknaden av industriell varvsverksamhet byggdes hundratals större fartyg på Åland under 1800- och 1900-talen.

Läs mer »

Sjösäkerhet

Havet och vinden är mäktiga naturkrafter som människan inte rår på. Däremot finns det mycket man kan göra för att stärka säkerheten ombord och i hamn.

Läs mer »

Navigation

Kompass, kronometer, sextant, logg och sjökort är i princip vad en navigatör behöver för att bestämma sin position och följa sin utstakade kurs.

Läs mer »

Kuriosakabinettet

Ett kuriosakabinett utgörs av en eklektisk samling föremål som tillsammans blir en miniatyrbild av allt underbart och udda som finns att hitta i vår värld.

Läs mer »

Kap Horn-rummet

Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours de Cape Horniers var en exklusiv klubb för sjöfarare som rundat det ökända Kap Horn i ett lastbärande segelfartyg.

Läs mer »