Rederibolaget Gustaf Eriksons arkiv

Gustaf Erikson ägde i tiderna Ålands, Finlands och världens största enskilda segelfartygsrederi. Det arkiv som efterlämnades ger en unik inblick i vår sjöfartshistoria. Nu föreslås Rederibolaget Gustaf Eriksons arkiv 1913-1949 bli en del av Unescos Världsminnesregister.

Guidningar på Ålands sjöfartsmuseum

Låt våra kunniga guider väcka ditt intresse och levandegöra den åländska sjöfartshistorien med hjälp av våra förträffliga utställningar. Vi erbjuder guidningar på svenska, finska och engelska.

Alandia Cup 16-21 juni 2023

Under fotbollsturneringen Alandia Cup får alla deltagare med armband komma in gratis på Ålands sjöfartsmuseum och på Pommern. Om du kommer med hela ditt lag, boka gärna ditt besök på adressen info@sjofartsmuseum.ax.