Sportlov på Sjöfartsmuseet

Välkommen att fira sportlov på Sjöfartsmuseet! Häng med på en lite annorlunda skattjakt där du får hjälpa piratkapten Skarpöga att tyda en oläsbar skattkarta. Se vad skeppsråttan Ruby och hennes vänner har för sig, lek och forska kring havsmiljön i Ruby och havet, eller pyssla din egen långkikare. Vi har öppet alla dagar kl. 11-16.

Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv är ett Unesco världsminne

Åland har fått sitt första världsarv då Gustaf Eriksons rederiarkiv har upptagits i Unescos världminnesregister. Gustaf Erikson ägde i tiderna Ålands, Finlands och världens största enskilda segelfartygsrederi. Det arkiv som efterlämnades ger en unik inblick i sjöfartshistorien. Arkivet förvaras idag på Ålands sjöfartsmuseum och på Ålands Landskapsarkiv.

Guidningar på Ålands sjöfartsmuseum

Låt våra kunniga guider väcka ditt intresse och levandegöra den åländska sjöfartshistorien med hjälp av våra utställningar. Vi erbjuder guidningar på svenska, finska och engelska.