Sommarvärdar tar emot besökare på segelfartyget Pommern.