omslag30

Sjöhistorisk Årsskrift för Åland nummer 30