Siitä lähtien kun Maarianhaminan kaupunkia perustettiin vuonna 1861, se on ollut merenkulkukaupunki.

Näkymä luotsivuorelta Maarianhaminassa.
Sjömanshemmet e1521103074561
Maarianhaminan merimieskoti.

Tsaari Alexander II perusti Maarianhaminan 1861 sen jälkeen, kun suomalaiset varustajat ja kauppiaat olivat esittäneet pyynnön meri- ja kauppakaupungin saamisesta Ahvenanmaalle. Tullikamari ja luotsiasema perustettiin nopeasti ja pakkahuone ja lastilaituri rakennettiin, kaikki edistämään merenkulkua. Näiden jälkeen tuli myös pestauskonttoreita, merimieshotelleja, merimieslähetys, vakuutusyhtiöitä ja merenkulkukouluja.

Maarianhaminan perustamisen yhteydessä kehittyi ammattimainen varustamoelinkeino. Kauppias Nikolai Sittkoff oli kaupungin ensimmäinen laivanvarustaja. Seuraavan sukupolven vaikutusvaltaisimpia varustajia olivat Robert Mattson, Mathias Lundqvist ja August Troberg. Varustajia tuli lisää. Osa toimi vain muutaman vuoden, kun taas toisten perustamat varustamot kulkivat perintönä sukupolvelta sukupolvelle.

Kohokohtia

Ahvenanmaalla on paljon merimiesten vaimoja ja lapsia. Se ei ole kummallista, sillä pidetään mielessä, että merimiehen ammatti on ahvenanmaalaisten miesten keskuudessa yhä yksi tavallisimmista ammateista. Mutta kaikista parannuksista huolimatta merimiesperheen arkielämä on peruspiirteiltään samanlaista tänään kuin sata vuotta sitten. Siihen kuuluvat fyysinen erilläänolo, vaimon huoli miehensä hengen ja terveyden puolesta, lapsen ikävä isäänsä ja kaikilla asianosaisilla tunne siitä, että eletään kahta eri elämää – yhtä, kun merimies on kotona ja toista, kun hän on poissa.

Purjealusten loistonpäivinä merimiehet saattoivat olla poissa kotoa vuosikausia. Vielä 1960-luvulla oli tavallista, että merimiehet olivat poissa vuoden kerrallaan, mitä seurasi vain muutaman viikon vapaa-aika. Nykyään kuudesta kahdeksaan viikon työrupeamat ovat normaaleja ja niitä seuraa yhtä pitkä vapaa. Työvuorojen tapaan myös yhteydenpitomahdollisuudet ovat parantuneet huomattavasti; satunnaisesta kirjeyhteydestä säännöllisiin puhelinkeskusteluihin, sms- ja sähköpostiviesteihin.

Sotien välisenä aikana purjealukset olivat itsestään selvä osa Maarianhaminan kaupunginkuvaa. Isot purjealukset saapuivat kesällä Länsisatamaan, missä ne lepäsivät ennen uutta maailmanympäripurjehdusta syksyllä.

Merimiehen perheen olohuone
Länsisataman dioraama

Lisää näyttelyitä

Segelsjofarten Aland3 1

Purjealukset

Ahvenanmaalaisten tapa liikkua merellä on kautta aikojen ollut purjehtien. Maarianhamina oli kotisatama maailman viimeisille isoille purjealuksille

Lue lisää »
Sjosakerhet Plus

Meriturvallisuus

Meri ja tuuli ovat vaikuttavia luonnonvoimia joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Sen sijaan paljon voi tehdä turvatakseen turvallisuuden laivalla ja satamassa.

Lue lisää »
Navigation foremal2

Navigointi

Kompassi, kronometri, sekstantti, loki ja merikortti ovat periaattessa mitä navigoija tarvitsee saadakseen tietää sijaintinsa merellä.​

Lue lisää »
Kuriosa piratflaggan

Kuriositeettien kabinetti

Purjehduksillaan kaikilla seitsemällä merellä ahvenanmaalaiset merimiehet saivat kokea paljon uutta ja erilaista. Heitä kiehtoi kaikki heidän näkemänsä eksotiikka ja he ostivat merkillisiä esineitä kotiin vietäväksi ja näytettäväksi perheelle ja ystäville. ​

Lue lisää »
KapHorn klockor

Kap Horn-huone

Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours de Cape Horniers oli arvostettu harvojen klubi merimiehille, jotka olivat purjehtineet Kap Hornin ympäri rahtipurjealuksella.

Lue lisää »