”Vad gör en sjöman utan skuta?” öppnar 19 april

En av världens finaste och detaljrikaste fartygsmodeller byggdes utan ritningar och verktyg i ett fångläger under andra världskriget av den åländska sjömannen Runar Husell. Från och med den 19 april kan du se den unika modellen på Ålands sjöfartsmuseum. I väntan på utställningen kan du titta på den starka dokumentärfilmen ”Skeppet Ponape – en dröm om havet”.

Välkommen ombord på Pommern!

Fartyget Pommern öppnar 1 maj! Det firar vi med fri entré ombord, hela dagen. Pommern har öppet 11-16 i maj och sista ombordstigningen är klockan 15.

Rederiaktiebolaget Gustaf Eriksons arkiv är ett Unesco världsminne

Åland har fått sitt första världsarv då Gustaf Eriksons rederiarkiv har upptagits i Unescos världminnesregister. Gustaf Erikson ägde i tiderna Ålands, Finlands och världens största enskilda segelfartygsrederi. Det arkiv som efterlämnades ger en unik inblick i sjöfartshistorien. Arkivet förvaras idag på Ålands sjöfartsmuseum och på Ålands Landskapsarkiv.