Onsdagen den 21 november utkommer ett nytt nummer av Sjöhistorisk årsskrift för Åland. Utgivningen är i auditoriet på Ålands sjöfartsmuseum kl. 19. Under kvällen får vi höra en presentation av föreningen Alanta och bygget av den nya jakten i Sjökvarteret i Mariehamn.

Sjöhistorisk årsskrift för Åland har nått sitt 30:nde nummer. Innehållet i årets bok är som sig bör varierat och består av både dagboksutdrag, barndomsminnen och redogörelser över enskilda fartygs öden, både från segel- och maskinsjöfartens tid. Vi får även läsa om hur åländska fartygs loggböcker kan bidra till klimatforskningen och om arbetet med Pommerns nya däck. I slutet av boken finns ett register över de artiklar och fartyg som publicerats i årsskriften under de senaste tio åren. Registren som finns med vart tionde år är ett värdefullt redskap för den som letar information om personer, händelser eller fartyg. 

Pärmbild för Sjöhistorisk Årsskrift för Åland nummer 30
Sjöhistorisk årsskrift för Åland ges ut av Ålands sjöfarsmuseum tillsammans med Nautical Club.

Välkommen på bokutgivning till Ålands sjöfartsmuseum!