maritime yearbook2017 front

Nya årsskriften är här

Sjöhistorisk årsskrift för Åland nr 29 finns nu att köpa i museibutiken. Äldre nummer säljs till rabatterat pris.

 

Årets bok är ett tjockt nummer, berättar Heidi Viktorsson som är redaktör för årsskriften. Som vanligt är innehållet brett och berör både segel- och maskinsjöfarten. I år har vi valt att uppmärksamma Finlands 100 år av självständighet i ett par av artiklarna och vi har även valt en omslagsbild där den finska flaggan vajar i aktern på ms Korsö. Bilden är tagen på Skatudden i Helsingfors år 1954. 

 

 arsboken parmbild

 

I en av artiklarna som berör Finland 100 år publicerar vi skeppslistor från tidningarna Åland och Ålands Sjöfart. De här listorna är idag viktiga historiska dokument, berättar Viktorsson, och ger en god bild över den åländska sjöfartens utveckling. På sin tid spelade de också en stor roll i varje sjöfarares hem och de lästes med andakt. Bland övriga artiklar kan nämnas den tredje och avslutande delen av Åke Liewendahls brev. Breven är skrivna vid krigsutbrottet 1939, men även efter kriget då vi får reda på hur Åkes fortsatta liv blev efter den omtumlande tiden under kriget. Ivar Hägerstrand, som var befälhavare på Passat 1947-1949 skrev även han brev hem till familjen, och utdrag ur några av dem kan läsas i årets bok. Pommern finns med i flera av artiklarna, bl.a. får man läsa om de renoveringar som gjorts det senaste året men även om när hon sprang läck och nästan sjönk i slutet av 1960-talet.

Sjöhistorisk årsskrift för Åland ges ut av Ålands Nautical Club och Ålands sjöfartsmuseum

Pris 20 €


Äldre nummer som finns till salu:

Nr 2-4: 30 €/st

Nr 5-6, 8, 10-15, 16-18, 22-26:
3 €/st eller 4 nummer för 10 €

ÅNC logo


Trevliga lässtunder önskar vi på Ålands sjöfartsmuseum!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00