Bli volontär

Vi vill vara en mötesplats där både ungdomar och äldre kan förena nytta med nöje. Ålands sjöfartsmuseum vill ha dig med i verksamheten.

Kaj Dahlén är en av Sjöfartsmuseets arkivvolontärer.

Sjöpraktik är inget krav; det viktiga är att du vill göra en insats för det maritima kulturarvet. Vi kan erbjuda nyttig arbetserfarenhet för framtiden, meningsfull sysselsättning i nuet och många roliga stunder i en fin gemenskap.

Alla som känner engagemang och har intresse för människor, sjöfart, museer, arkiv och bibliotek är välkomna att ta kontakt.

TELEFONNUMMER: 018 19 930
E-POST: INFO@SJOFARTSMUSEUM.AX