Under Alandia Cup får alla deltagare med armband komma in gratis på Ålands sjöfartsmuseum och på Pommern. Pommern kan besökas kl. 12, 13 och 14 måndag-fredag.

Pommern renoveras under år 2018 och har därför begränsade öppettider. Tillgängligheten ombord är begränsad och vissa delar av fartyget är stängda. Vill man besöka Pommern går man med på en guidad tur som startar tre gånger om dagen. Alandia Cup deltagare utan armband har inte fri entré och behöver först köpa sin biljett på Ålands sjöfartsmuseum.

Notera att Pommern är för tillfället en byggarbetsplats och att det är viktigt att varje barngrupp som går ombord har ansvariga vuxna med sig. Max. 10 barn/vuxen.