Östersjöns räddare

Ålands Vatten och projektet Central Baltic WATERCHAIN arrangerade hösten 2016 tävlingen ”Östersjöns räddare”. Tävlingen arrangerades för att skapa större medvetenhet kring vattenskyddsfrågor och problemen i Östersjön. Genom tävlingen ville organisationerna speciellt motivera den yngre generationen och få dem att aktivera sig kring frågan att skydda Östersjön. Tävlingen var öppen för alla från åldern 13 år och uppåt och arrangerades samtidigt i Estland, Finland, Lettland, Sverige och på Åland. På Åland lämnades 46 bidrag in.


Tävlingsbidrag Cassandra Mattsson
Teckning av Cassandra Mattsson

De åländska vinnarbidragen kan ses i Lilla Specialsalen på Ålands sjöfartsmuseum fram till den 15 maj. 

 

 

 


Välkommen till Ålands sjöfartsmuseum!

SEPTEMBER-MAJ

ÖPPET DAGLIGEN 11:00 - 16:00

JUNI-AUGUSTI
öppet dagligen 10:00 - 17:00