Ålands sjöfartsmuseums personal

 

Hanna Hagmark-Cooper Chef
Madeleine Caldén Lokalvårdare
Henrik Engblom Båtsman
Jessica Falck Administratör
Anna Grönholm Antikvarie (samlingar)
Jesper Hagström Hantverkare
Serguei Kuznetsov Hantverkare 
Diana Lindström Museivärd
Inger Lundberg Biträdande intendent
Bosse Mattfolk Hantverkare 
Heidi Viktorsson Intendent (förmedling)

Adress: Hamngatan 2, AX-22 100 Mariehamn, Åland
Telefon: + 358 (0)18 19930
Epost: info[at]sjofartsmuseum.ax

Vill du kontakta någon i personalen direkt, är epostadressen förnamn[at]sjofartsmuseum.ax

JUNI-AUGUSTI

ÖPPET DAGLIGEN 10:00 - 17:00

SEPTEMBER-MAJ
öppet dagligen 11:00 - 16:00