Ålands sjöfartsmuseum är ett museum i världsklass med stark lokal förankring.​

Sjöfartsmuseet återinvigdes den 26 april 2012 efter att ha varit stängt för en stor om- och tillbyggnad sedan november 2009. Den ursprungliga byggnaden, ritad av Jonas Cedercreutz på 1940-talet, fick en tillbyggnad som ritats av Johanna Vuorinen och Esa Kangas.

Inför arbetet med att producera de nya utställningarna anlitades utställningsbyrå Amerikka och Jouni Kaipia för utställningsarkitektur, Kimmo Karjunen för ljussättning och AV-utrustning samt Pia Pettersson för grafisk formgivning. En arbetsgrupp bestående av Hanna Hagmark-Cooper, Anita Pensar och Heidi Viktorsson från Sjöfartsmuseet samt Allan Palmer och Henrik Karlsson ansvarade för innehållet med stöd av museets övriga medarbetare.

2017 fick Ålands Sjöfartsmuseum Rädda Barnens pris för sitt inkluderande pedagogiska arbete.

Hanna Hagmark-Cooper

Ålands sjöfartsmuseum har tilldelats flera priser för sitt arbete. I november 2017 fick Stiftelsen Rädda Barnen-priset för sitt inkluderande pedagogiska arbete, våren 2016 utsågs Sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av Finlands Museiförbund och hösten 2015 prisades Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum för sitt arbete inom turismnäringen och fick ta emot Visit Ålands Turismpris.

Ålands sjöfartsmuseum anslöt sig till Green Keys miljöprogram våren 2017 och arbetar nu mot en Green Key miljöcertifiering för besöksanläggningar och attraktioner.