Segelfartyget Pommern

Den 1 oktober 2016 stängde Pommern för besökare och öppnar igen med en ny besöksupplevelse i maj 2019. Fartyget ligger inte på sin vanliga plats nedanför Sjöfartsmuseet utan ca 500 meter norrut längs samma strand.

ATT BESÖKA POMMERN SOMMAREN 2018

Under sommaren 2018 är Pommern öppen för besökare i begränsad utsträckning. Arbetet pågår fortfarande ombord och tillgängligheten är begränsad. Vi vill dock att våra besökare ska få uppleva fartyget och erbjuder därför guidade turer mellan juni och augusti 2018. Förbokade grupper med egen guide kan även besöka oss i maj. Tyvärr kommer tillgängligheten under säsongen 2018 att vara begränsad för gäster med nedsatt rörelseförmåga och vissa utrymmen kan tidvis komma att vara avstängda för besökare på grund av restaureringsarbetet.

Alla besökare köper sin biljett i receptionen på Ålands sjöfartsmuseum. Ombord på Pommern är det ingen biljettförsäljning.

Maj

Endast förbokade grupper med guide kan besöka fartyget. Pommern är öppen under vardagar klockan 11:00-15:00 och stängd på veckoslut och helgdagar. Gruppledare eller guide anmäler gruppen i receptionen på Ålands sjöfartsmuseum och får där sitt ”boarding card”.

Juni, juli och augusti

Besökare köper biljetter från receptionen på Ålands sjöfartsmuseum. En guide möter gästerna vid fartyget och tar dem på en rundtur ombord. Turerna startar klockan 12:00, 13:00 och 14:00. Pommern är stängd på veckoslut och helgdagar. Guidningen anpassar efter gruppernas storlek och guiderna behärskar svenska, finska och engelska. Besöket är ca 45 min långt.

Förbokade grupper med guide kan besöka fartyget även juni-augusti under vardagar klockan 11:00-15:00. Pommern är stängd på veckoslut och helgdagar. Gruppledare eller guide anmäler gruppen i receptionen på Ålands sjöfartsmuseum och får där sitt ”boarding card”.

 

En ny kaj byggs på Pommerns nuvarande plats nedanför Ålands sjöfartsmuseum. Pommern kommer att ligga flytande omgiven av ett stort trädäck med plats för evenemang och torghandel. Ombord på fartyget byts däcket ut och mesanmasten renoveras. Hela upplevelsen ombord förnyas och i maj 2019 invigs nyrenoverade Pommern med den nya besöksupplevelsen "Pommern - 100 dagar under segel".

HISTORIA

Pommern är det enda fyrmastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick. Fartyget byggdes 1903 i Skottland och köptes av den åländska skeppsredaren Gustaf Erikson 1923. Innan dess ägdes hon av ett flertal tyska rederier. Pommern seglade aktivt i Gustaf Eriksons flotta fram till 1939. Under sin aktiva tid seglade hon främst till Australien för att lasta vete som såldes i Europa. År 1953 donerades Pommern av Gustaf Eriksons barn till Mariehamns stad och har sedan dess varit ett museifartyg. Idag ägs fartyget fortfarande av staden men är deponerad hos Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum som sköter underhåll och utställningar ombord.

 

Pommern - 100 dagar under segel

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum satsar stort på en ny besöksupplevelse ombord på Pommern. Med utställningen Pommern – 100 dagar under segel ger vi liv åt fartyget och lyfter fram besättningens egna berättelser. Det blir en spännande "nära historien"-upplevelse där besökarna får upptäcka och uppleva Pommerns historier med alla sinnen.

MÖNSTRA PÅ

Nu finns möjligheten att bli en del av den besättning som seglar Pommern in i framtiden. Genom en donation till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum får du Ditt eget namn eller någons Du vill fira nertecknat i Pommerns mönstringsrulla. Välj själv den befattning som passar bäst; apprentice, matros, segelmakare eller befälhavare. Din gåva hjälper samtidigt stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum att bevara Pommern som bärare av vårt gemensamma maritima kulturarv.

Samlar du flera mönstringsbevis av samma grad blir du uppgraderad till en högre befattning. Med fyra apprenticebrev, som exempel, kan du begära uppgradering till matros.

 
Sjömän i oljerockar
Sjömän i oljerockar ombord på Pommern.

MÖNSTRINGSBEVIS

Apprentice – 25 euro
Personligt mönstringsbevis och inskrivning i Pommerns mönstringsrulla på Sjöfartsmuseet.

Matros – 100 euro
Personligt mönstringsbevis, inskrivning i Pommerns mönstringsrulla och inbjudan till en VIP-kväll på Pommern.

Segelmakare – 250 euro
Personligt mönstringsbevis, inskrivning i Pommerns mönstringsrulla, inbjudan till en VIP-kväll på Pommern samt en unik minnesgåva tillverkad i trä från Pommerns däck av den åländske hantverkaren Peter Lindberg.

Befälhavare – 1 000 euro
Personligt mönstringsbevis, inskrivning i Pommerns mönstringsrulla, inbjudan för två till en VIP-kväll på Pommern samt en unik minnesgåva, tillverkad i trä från Pommerns däck av den åländske hantverkaren Peter Lindberg.

Du kan beställa mönstringsbevis här eller på Ålands sjöfartsmuseum. Då du beställer här skickas beviset till önskad adress.

BESTÄLLNINGSFORMULÄR

MÖNSTRINGSRULLAN

I mönstringsrullan finns namnen på de som mönstrat på Pommern. Vill även du bli en del av den besättning som seglar Pommern in i framtiden? 


Tack för ert stöd!